Predzáhrada z kameňa

Predzáhradka rodinného domčeka realizovaná z kameňa prevažne štrkov a šľapákov.