Záhradná dlažba a chodníky z kameňa

Základom všetkých ciest je vrstva štrku, ktorá sa dáva pod kameň, betón, dlažbu. Celkový dojem z domu a záhrady dotvárajú chodníky, terasa či príjazdová cesta. Pre používateľa by mali byť tiež bezpečné a dobre udržiavateľné. Ako vybrať materiál na spevnené plochy a chodníky okolo domu?

kamenná dlažba okolo domu

Pre vedľajšie chodníky v záhrade postačuje obvykle šírka 40 - 80 cm. Pre obytné záhrady sa odporúča šírka chodníkov pre vstupy do domu a hlavné chodníky 120 - 150 cm. Málo frekventovaným cestičkám a chodníkom postačí, keď na ne uložíme nášľapné prvky, napríklad kamenné šľapáky o šírke 40 cm.

Chodníky okolo domu a v záhrade

Kamenné chodníky a dlažby alebo tiež spevnené plochy: slúžia ako prístupové cesty, ktoré spájajú dôležité body v našich záhradách, obvykle sa jedná o spojenie domou s terasou, vonkajším posedením alebo domom a garážou.

Chodníky okolo domu sú pomerne veľká plocha, chodník je viditeľný a ovplyvňuje štýl záhrady. Preto sa ho snažíme zladiť s terasou, ale aj fasádou domu.

chodníky okolo domu z kameňa

Pokiaľ ide o cestu k domu, na chalupe vystačíme napríklad s nášľapnými kameňmi: Do krajiny usadíme nášľapné prvky z prírodného kameňa, dlaždíc či dreva. Pre "šlapákovú" cestičku sa kamene kladú asi 60 až 70 cm od stredov oboch "šľapákov", táto vzdialenosť totiž zodpovedá dĺžke kroku. Odstránime trávu a plochu vysypeme pieskom. Všetko tak, aby plocha kameňa bola asi 2 cm pod úrovňou trávnika.

Niekto si vystačí len s mäkkým povrchom, napr štrkom alebo kamennou drťou. Na cesty ku garážam sa môžu použiť aj zatrávňovacie dlaždice z betónu či plastu.

chodníky z kameňa

Chodníky okolo domu a v záhrade pomáhajú členiť a ohraničovať plochy jednotlivých záhonov a zároveň k nim zaisťujú pohodlnejší prístup umožňujúci starostlivosť o ne.

Prírodný kameň

Pre toho, kto si zakladá na krásnej záhrade a nemusí brať na prvom mieste ohľad na cenu, predstavuje určite lákavé riešenie cesta či spevnená plocha z prírodného kameňa - najčastejšie bridlica, pieskovec či vápenec. Kamenné platne či dlaždice by mali byť hrubé asi 50-70 mm, väčšinou sa pokladajú voľne uložené.

Ani u väčších formátov a pri snahe zachovať "prírodný" štýl cesty však nemožno položiť kameň len tak do trávy. Najskôr použijeme približne 10 cm vysokú vrstvu štrku a tú zasypeme pieskom, medzery medzi kameňmi vyplníme suchou zmesou piesku a cementu v pomere 1:1 a "upravíme" kefou. Kvôli ľahkému koseniu trávnika má byť povrch cesty asi 2 cm pod úrovňou trávnika.

Ďalšou možnosťou ako vydláždiť chodníky v záhrade a okolo domu je žula - žulové kocky kladieme tesne vedľa seba do piesku a spájame je rovnako ako kamenné platne.

Žulový chodník v záhrade

Dlažba na chodník v záhrade - žulové kocky