Čo je dobré vedieť o kladení vonkajšej dlažby

V sortimente vonkajších dlažieb, ukladaných do štrkového podložia, možno vyberať podľa farby, tvaru a účelu.

vonkajšia dlažba z kameňa

Spád

Vonkajšia dlažba musí mať spád. Stačí minimálny aby sklon plochy vyzeral prirodzene a aby sme ju mohli bez problémov využívať. V daždi sa potom nebudú vytvárať kaluže, voda, ktorá sa nevsiakne do podkladu, odtečie.

Dlažbu musíme vyspádovať vždy smerom od akejkoľvek stavby. Inak musí byť medzi dlažbou a stavbou odtokový žľab či iný prvok odvádzajúci vodu.

Štrk

Kamenné dlažby najčastejšie kladieme do priepustnej, riadne vyspádovanej vrchnej podkladovej vrstvy veľmi jemnej štrkovej drviny (asi 5 cm) položenej Na zhutnenej hrubšej štrkovej vrstve (asi 10-15 cm) a znovu hutníme až položenú dlažbu.

Pod dlažbu určenú na prejazd áut musíme počítať s vyššou vrstvou štrkového podkladu, a to v kombinácii hrubšieho kameniva a jemnej drviny pre uloženie dlažobných kameňov. Tie by mali byť z tvrdšej horniny alebo sily zodpovedajúcej predpokladanému zaťaženiu.

Špáry

Špáry vonkajšej dlažby z voľne položených kameňov vysypávame suchým kremičitým pieskom (frakcie 0-2 mm), ktorý po vysypaní necháme ležať asi tri týždne, aby sa usadil, a až potom dlažbu pozametáme.