Kamenná dlažba a chodníky okolo domu

Prístupové komunikácie do domu a chodníky okolo domu sú niečím, čo nás denne víta pri návrate z ciest. V zime či v lete je to tá skutočná a pravá cestička k domovu, s ktorou sa môžeme ihneď pri vstupe ztotožniť a zabudnúť na problémy všedných dní.

Musia preto spĺňať nároky na bezpečný pohyb, ľahkú údržbu a samozrejme aj tie najvyššie estetické požiadavky.

Všetky tieto hľadiská spĺňajú dlažby určené na chodníky okolo domu. Kamenné platne zo štiepaného pieskovca výborne nadväzujú na ďalšie prírodné materiály, z ktorých je dom postavený, či už sa jedná o pálenú strešnú krytinu, fasádu z tehlových pásikov kombinovanú s dreveným obkladom, drevené okná a úžasne spracovanú záhradu. A ako by mali prebiehať samotné práce pri realizácii takto navrhnutých plôch?

kamenné chodníky okolo domu
kamenná dlažba - nepravidelný pieskovec
kamenná dlažba okolo domu - pieskovec

Inšpirácia - chodníky okolo domu

Práce začínajú určením chodníkov a odkopaním terénu do hĺbky aspoň 32 cm. Následne musí dôjsť k spevneniu podkladu, najlepšie hutnením. Nasleduje vysypanie výkopov štrkom frakcie 32-63mm do výšky aspoň 12 cm. Po zhutnení je už možné dosypanie štrku jemnejšej frakcie 8-16 mm a opätovné zhutnenie celej vrstvy. Na takto pripravený podklad je potom možné do betónu klásť kamenné pieskovcové platne. Po vytvrdnutí celého podkladu a dokonalom spojení pieskovcových platní s betónom je možné prikročiť k zašpárovaní celej plochy cementovou zmesou. Čistenie povrchu je potom finálne vykonávané s pomocou pilín.

Takto vykonané kamenné chodníky okolo domu sú nielen krásne, ale aj vysoko funkčné. Zašpárováním dlažby cementovou zmesou je totiž definitívne zamedzené nevzhľadnému prerastaniu machov, tráv a burín práve zo škár.

Farebný mix všetkých odtieňov kameňa Porfýr vytvára pri aplikácii na chodníky v záhrade originálny a úplne mimoriadny vizuálny efekt.