Lepenie a špárovanie prírodného kameňa a mramoru

Kamenné obklady v modernom interiéri a exteriéri

V moderných interiéroch aj exteriéroch sú často použité kamenné obklady alebo dlažby z prírodného alebo umelého kameňa. Náročnosť týchto materiálov je priamo úmerná požiadavke na želaný efekt. Pochybenie pri výbere materiálu alebo pri realizácii danej zákazky môže mať fatálne dopady na výsledok. Vzhľadom k náročnosti vybraných produktov sa vo väčšine prípadoch potom jedná o veľké finančné straty.

Aby sme tomu zabránili, je nutné venovať náležitú pozornosť výberu všetkých použitých materiálov a ich realizácii. Vždy je nutné vopred premyslieť, v akom prostredí, prípadne k akému využitiu bude daný priestor slúžiť. Obklad vo vstupnej hale s podlahovým vykurovaním bude určite inak namáhaný ako napr dekoratívny obklad steny za televízorom. Investor venuje väčšinou veľkú pozornosť farebnosti a štruktúre dekoratívneho kameňa, ale už si neuvedomuje, že jeho vzhľad ovplyvní spôsob nalepenia a farba použitého lepidla. 

Kamenné obklady a ich funkčnosť

Dlhodobú funkčnosť vykonaného obkladu ďalej preverí priestor, v ktorom boli obklad alebo dlažba nalepené. Najmä sa jedná o vplyv a odolnosť lepidla na pôsobenie hypotermického namáhania, čo môžeme nazvať aj ako striedanie pôsobenia vlhkosti a mrazových - tepelných cyklov. Pri tomto zaťažení nemožno používať štandardné bežné cementové lepidlá, ale iba lepidlá deklarované ako deformovateľné.

Vyberať by sa mali len také lepidlá, kde je na CE štítku uvedené: Flexibilne deformovateľná malta (so zníženým sklzom a predĺženou dobou zaschnutia) označená ako C2TE S1. Jedine lepidlo s týmto označením vám zaručí kvalitný výsledok:

  • Nezhoršuje vzhľad a jas obkladu, mramoru, mozaiky a kameňa
  • Pre náročné lepenie v interiéri aj exteriéri
  • Odolné proti mrazu a tepelnému namáhaniu
  • Nevytvára šedý zákal na povrchu obkladu
  • Ideálny pre dekoratívne lepenie obkladu v kuchyniach a kúpeľniach
  • Nedochádza ku sklzu - schádzaní obkladu
  • Dlhý otvorený čas pre lepenie
  • Nízka spotreba - len 2 kg/m2

A ako správne lepiť dlažbu z prírodného kameňa?

Pri uložení dlažby v preťažených priestoroch - vstupné haly, schody, balkóny - je potrebné ukladať systémom "floating-Buttering", použiť lepidlo na podklad aj na dlažbu ako pri natieraní masla. Pod dlažbou tak nevzniknú vzduchové bubliny.

Lepidlo naneste len na tú plochu, kde ste schopní obklad položiť, bez toho aby lepidlo zaschlo. Jedná sa o otvorený čas lepidla, ktorý si vyskúšate tak, že sa zľahka dotknete naneseného lepidla. Keď sa vám prilepí na ruky, tak lepte, keď ho iba prepichnete, tak nelepte, túto plochu odstránte a naneste nové lepidlo.

Obklad aplikujte tak, aby vám lepidlo nevyliezalo do škár. Pomôžete si jednoduchým trikom, obklad zľahka položte na nanesené lepidlo tak, aby prakticky nevznikla žiadna škára, následným ľahkým posunutím od okolitého obkladu zabezpečíte dostatočné priľnutie lepidla k obkladu a v škáre bude voľný priestor na vyšpárovanie.

Pre finálne špárovanie používajte špárovaciu maltu a látky vhodné na mramor a prírodný kameň, inak zase môže dôjsť k zmene farebnosti špáry, prípadne k jej odtrhnutiu od kameňa. Venujte tiež zvýšenú pozornosť ochranným a čistiacim prostriedkom na prírodný kameň. Keď počas práce zašpiníte náradie alebo dlažbu od lepidla, tak je možné použiť napríklad čistič kameňa, ktorým odstránite zvyšky cementových povlakov. Pre zaistenie správnej údržby podlahy odporúčam využiť niektorý z prostriedkov na ošetrovanie, prípadne impregnáciu proti vlhkosti na balkóny a terasy.