Kamene do gabiónov

Do gabiónov možno použiť len také druhy kameňa, ktoré zabezpečia, že vplyvom počasia nedôjde k zmene ich štruktúry. Na použitie je teda vhodný lomový kameň.

Kamene do gabiónov

Dôležitý je aj výber kameňa, respektíve kameniva - výplňového materiálu. Kameň vyberáme podľa odolnosti.

Nasiakavosť a mrazuvzdornosť

Kamene do gabiónov by mali odolávať zmenám počasia a svojím zložením zaručiť nemennú štruktúru. Predovšetkým musia byť kamene mrazuvzdorné, čiže minimálne nasiakavé. Mrazom by sa kameň roztrhal.

Pekný vzhľad gabiónov

Voľbou krajšieho lomového kameňa na viditeľnej strane dosiahneme pekný vzhľad gabiónov. Zvyšok gabiónových výplní  môže byť tvorený obyčajnejším hrubozrnným kameňom. 

Kamene vhodné pre gabiónové konštrukcie

Ako výplň do gabiónov sa hodí napríklad žula, andezit, čadič, bridlica, a iné druhy kameňa. Z pravidla sa vyberá buď jeden druh kameňa, alebo druhy, ktoré voči sebe vytvárajú kontrast a z nich sa vytvoria rôzne vzory mozaiky.

Kamene do gabiónov z našej ponuky

Andezit A88 stavebný kameň

Andezit A52 kusový kameň / lomový kameň

Vápenec- PINK V37 kusový kameň / lomový kameň