Kamenná dlažba v záhrade

Kamenná dlažba do záhrady nestratila až do dnešných dní nič zo svojich vynikajúcich vlastností. Práve naopak, vedľa priemyselne vyrábaných betónových povrchov, ktoré sú všade rovnaké, vyrovnané a neosobné, si kameň zachováva svoju prirodzenú originalitu, krásu a výnimočnosť.

Záhradná dlažba nepravidelných tvarov

Najvhodnejší materiál na záhradnú dlažbu určite bude ten prírodný, tak bude výsledný efekt dokonalý. Napríklad najrôznejšie druhy štiepaných alebo lámaných kameňov vo farbách hnedej, pieskovej či zmiešaných farbách. Niektorí dajú prednosť dlažbe granitovej. Existuje samozrejme množstvo ďalších druhov a typov dlažieb ako sú vegetačné a zatrávňovacie, keramické, betónové, tehlové, drobné mozaikové, kameninové alebo mramorové, žulové alebo bridlicové dlažobné kocky. My si dnes povieme o tom, ako klásť dlažbu z kameňa, dlažbu, ktorá v záhrade pôsobí veľmi prirodzene.

Záhradná dlažba z nášho e-shopu:

žulová dlažba do záhrady

Originálna dlažba do záhrady

V prvom rade ide o dlažbu, ktorá je ako stvorená k rodinným domom. Vonkajie dlažby je vhodné vybaviť špeciálnou ochranou a ipregnáciou. Tá zaručuje dlhodobú životnosť, stály vzhľad a ľahké čistenie.

Úzku cestu na pieskovom lôžku je možné pokladať bez priečneho spádu, pretože voda môže pretekať skrz škáry. Inak je bezpodmienečne nutné vytvoriť spád 1 až 1,5% v prípade väčšej plochy vytvoriť mierne zaoblenie. Pod dlažobnými doskami alebo kameňmi nesmú v žiadnom prípade vzniknúť dutiny.

V prípade nosného podložia zvyčajne postačí podkladová vrstva o hrúbke 30cm. Vodopriepustný štrk je nutné po položení dobre spevniť. Je potrebné počítať s výškovou toleranciou + - 2 cm. Podkladová vrstva / vyrovnávajúca vrstva /: Tá sa vytvára hneď následne. Je to vrstva vodopriepustná, vyrovnávajúca. Výšková tolerancia je opäť 1cm. Štrk sa musí rovnako dobre spevniť.

Dlažobné kocky ako záhradná dlažba

Štrkové lôžko: Po vytvorení vyrovnávajúcej vrstvy sa vytvorí štrkové lôžko s hrúbkou 3 až 5 cm, nezhutnené a rovnomerne rozprestreté. Lôžko sa následne vyrovná pomocou Alu laty​​. Na vykonané lôžko sa nesmie stúpať.
Potom nasleduje pokládka. Vždy sa začína v rohu a s použitím uholníka / natiahnutou šnúrou / na najnižšom bode uloženej plochy. Uložená plocha je okamžite schodná. Ďalšia dlažba sa kladie už zo zhotoveného úseku.
Nasleduje vyplnenie škár: Uložená plocha sa v suchom stave zašpáruje. Škáry sa zapĺňajú pieskom. K rozhrnutiu sa používa metla.

Vibrovanie: Plocha sa očistí od škárovacieho piesku. S vibračnou doskou vybavenou plastovou vrstvou je potreba uloženú dlažbu spevniť jedenkrát v pozdĺžnom a jedenkrát v priečnom smere. Je potrebné si uvedomiť, že zhutňovaním dlažby sa zmenší vypočítaná výška asi o 1 cm. Pozdĺžne alebo priečne zhutnenie predstavuje asi 2% a ďalšie ukladané kamene sú o cca 1 centimeter vyššie.
A ešte rada na záver: nikdy neumiestňujte kamene s viditeľnou vadou.

Zaujímavá vonkajšia kamenná dlažba na terasu, cestu alebo okolo bazéna

Štiepaný kameň Dendryd fosil - vhodný ako dlažba na terasu a okolo domu.

Pieskovec - vonkajšia dlažba do záhrady

Travertín - vonkajšia dlažba do záhrady vhodná na chodníky a okolo bazéna