Obklady fasád - možnosti využitia kameňa

Kameň sa využíval predovšetkým na obkladanie soklov a menších zvislých plôch, a to ako z hľadiska dekoratívneho, tak z hľadiska zvýšenia odolnosti tej časti stavby, ktorá je najviac namáhaná. V posledných rokoch sa stal kameň a výrobky z neho plnohodnotným materiálom pre obkladanie aj celých fasád.

Vhodný druh kameňa na fasádne obklady je andezit, travertín, pieskovec či vápenec. Pieskovec je vhodné používať hlavne tam, kde nepôsobí striedavo sucho, dážď a mráz. 

Kamenná fasáda domu

Kamenná fasáda dodá vášmu domu netradičný vzhľad, nadobudne štruktúru a vďaka nepravidelnému lomu kameňa tiež zvláštne pôsobenie v kombinácii so svetlom. Pohľad na kamennú fasádu domu sa v priebehu dňa mení a je naozaj čarovný.

Fasádne obklady či stena z kameňa

Celú fasádu z kamenných pásov či panelov tak často nevidíme. Kameň sa objavuje v podobe pásikov, takzvaný remienkový obklad, na sokloch alebo menších častiach fasády. Často sa kombinuje s drevenou fasádou. 

Čiastočný alebo úplný obklad fasády ozvláštni vzhľad každého domu.

Sekané remienky z prírodného kameňa Pieskovec, slúžia ako obklad  rôznych typov fasád, soklov a kamenných múrikov.

Fasádny obklad z kameňa Andezit vynikne na architektonicky dominantnej ploche domu.