Kamenný oklad na plot

Vášmu domu by mal zodpovedať a dopĺňať ho predovšetkým materiál, ktorý je pre konštrukciu plotu použitý. Rovnako by sme nemali obohnať malý pozemok mohutným a vysokým plotom. Drevenú stavbu plotom betónovým a podobne. Ohľad by sme mali brať aj na ploty našich susedov, aby práve ten náš nebol tým, ktorý nezapadne. Pokiaľ ale naopak nemá dobrý vkus náš sused, nie je sa čoho báť. Kombinovať môžeme aj niekoľko rôznych materiálov, maximálne však tri a ideálne najviac dva.

U nás sa bežne udomácnilo pravidlo, že pozemok má byť oplotený. To sa potom odrazilo aj do postojov niektorých pracovníkov stavebných úradov. Ak je totiž pre konkrétnu lokalitu vydané územné rozhodnutie, často je v ňom spomenutý aj spôsob oplotenia pozemkov. Predovšetkým potom výška plotov, materiál, ktorý je možné použiť a niekedy dokonca aj priehľadnosť. Územné rozhodnutie má samozrejme silu zákona, ak je právoplatné.

Na druhú stranu však neexistuje predpis, ktorý by nám doslova prikazoval plot okolo nášho pozemku s rodinným domom vybudovať. Podľa platných zákonov záleží len na stavebníkovi, konkrétne jeho finančných možnostiach a vkusu, prípadne pre jeho potrebný pocit bezpečia.

Existuje jediný zákonný dôvod, kedy je plot nutný. Je to v prípade, že by činnosť na pozemku mohla obťažovať susedov.

Platné je len veľmi nejasné pravidlo, že "oplotenie pozemku nesmie svojím tvarom, rozsahom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na pozemku a stavieb v jeho okolí." Výklad takéhoto pravidla však môže byť rôzny a tiež aj je. Nutné je tiež, aby sme pri vychádzaní z pozemku mali dostatočný rozhľad, plot nám v ňom teda nesmie brániť.

V prípade oplotenia medzi susediacimi pozemkami musí byť plot vybudovaný presne na hranici oboch pozemkov a obaja susedia si musia navzájom (vždy po dohode konkrétneho termínu) umožniť aj údržbu plotu z druhej strany. Záleží vždy na tom, kto plot vybudoval a teda kto je jeho vlastníkom. Obe strany sa pritom musia medzi sebou dohodnúť aj na podiele nákladov na výstavbu a údržbu plotu.

Kamenné obklady majú široké uplatnenie ako v exteriéri, kde plnia funkciu zateplenia fasády, skrášlenie plotov, obklad múrikov, obloženie komínov a dymovodov, tak v interiéri kde sú vhodným estetickým prostriedkom pre navodenie jedinečnej atmosféry. Zaujímavého vzhľadu sa dosiahne nielen pri obložení celých fasád ale aj ich častí.

Kameň Slovakia ponúka obklad na plot:

Kamenný obklad na plot Mramor

Prírodný kameň na obloženie plotu - kamenné panely Galaxy