Postupy uloženia prírodného kameňa na betónový podklad

Príprava podkladu:

existujúca betónová plocha musí byť pevná neporušená bez veľkých trhlín, zbavená mastnoty a všetkých nečistôt, preto betón pred pokládkou umyjeme prípadne odmastíme (najlepšie tlakovou vodou "WAP")

Pokládka kamennej dlažby:

 hrúbku ďalšej betónovej vrstvy volíme podľa maximálneho zaťaženia plochy a podľa hrúbky existujúceho betónu.

Pre pochôdzne plochy chodníky, dlažby okolo bazénov, pergoly, terasy) odporúčame celkovú hrúbku betónu 8cm - 10cm (najlepšie vystuženie sieťou), pre pojazdové plochy (vjazdy do garáží a pod) odporúčame 15cm - 20cm + sieť.

Pre pokládku na existujúci Betónový podklad môžeme použiť maltu, ktorej hrúbka musí byť minimálne 2cm (u klasickej betónovej zmesi je to minimálne 5cm).

Na pripravený podklad nanesieme betónovú / maltu latou ho zrovnáme na požadovanú hrúbku, nanášame len toľko betónu / malty, koľko stihneme v dobe spracovateľnosti položiť kameňov a tiež aby sme pri pokládke kameňov v betóne neklačali.

Kameň musí byť pred položením čistý bez mechanických nečistôt (umyť napr. vo vaničke, vedre alebo záhradnou hadicou). Kameň ukladáme do mozaiky a gumeným kladivom ho doklepáváme do betónu, tak aby sme vytvorili povrchovú rovinu a prípadne spád. Kameň je možné murárskym kladivom tiež zhruba upravovať podľa potrebnej veľkosti a tvaru, alebo je možné použiť uhlovú brúsku (flexa) s diamantovým kotúčom pre presné tvarovanie kameňov (schody, parapety, okolo odpadov apod).

Škárovanie dlažby:

sú dva spôsoby škárovania: "mokré" a "suché" (len pre dlažby)

Za mokra
sa špáruje už s vodou rozmiešanou škárovacou hmotou alebo cementovým poterom, tak že sa rozmiešaná hmota špachtľou aplikuje do škár a vlhkou hubkou sa zahladzujú škáry a zároveň čistí znečistený kameň (neodporúčame čistenie až po zaschnutí, kameň vďaka svojej pórovitosti nemožno nikdy úplne vyčistiť obzvlášť nie od cementových máp).

Za sucha škárujeme dlažby pomocou suchej škárovacej hmoty, suchú zmes nasypeme na dlažbu, zmetákom jej vmetieme do škár, prebytočnú hmotu odoberieme, vodnú hmlovinou (napr. od vysokotlakového čistiaceho stroja "WAP" alebo záhradného jemného rozstrekovača) škáry zavlhčíme, necháme 15-20 minút preschnúť, potom operáciu opakujeme a po ďalších 15-20 minútach môžeme zmetákom dlažbu dočistiť a na záver opäť ale výdatnejšie zakropit. Takto zaškárovaná dlažba je jednoliata, čistá bez cementového znečistenia a hlavne ďaleko rýchlejšie hotová než u "mokrého" škárovania.