Lomový kameň

Lomový kameň je obľúbeným materiálom pre realizácie rôznych viditeľných a dekoratívnych plôch v okolí domov a stavieb. Medzi najrozšírenejšie druhy dekoratívneho lomového kameňa patrí čadič, žula alebo pieskovec.

V poslednej dobe nachádza drvený lomový kameň väčších frakcií stále väčšie uplatnenie v záhradnej architektúre, najmä na murovanie oporných múrov a plotov známych ako gabióny (priestorové prvky, pozostávajúce z drôtených košov a kamennej výplne). Lomovým kameňom sa tiež spevňujú brehy riečnych korýt.

lomový kameň
lomový kameň v záhrade

Pre použitie v gabiónoch treba dodať kamenivo vo vhodnej veľkosti, aby nevypadávali z pletiva. Ďalším veľmi dôležitým parametrom je farebnosť kameniva.