Chodníky z prírodného kameňa

Šlapáky a dosky  z prírodného kameňa sú veľmi vhodným materiálom na záhradné chodníky, lebo sa najlepšie začleňujú do okolia.

Na dlažbu a chodníky  je najvhodnejší kameň vrstevnatej štruktúry, ktorý má aspoň jednu stranu rovnú. Platne kameňa majú hrúbku 5 až 8 cm. Pri výbere kameňa treba brať do úvahy aj to, že bude vystavený vplyvom počasia, a prihliadnuť na jeho odolnosť.

Najlepším prírodným materiálom na uloženie dlažby je vrstevnatý pieskovec. Má svetlo-žltkastú farbu, výborne sa štiepe a opracúva. Pokiaľ je umiestnený v tieni, môžu sa na jeho povrchu rýchlo rozmnožiť riasy, takže dostane zelený povlak. Pekným a vhodným kameňom je aj vrstevnatá rula so stálou svetlou hnedožltou farbou, ktorá sa však ťažšie opracúva. Pokiaľ  si zvolíme moderný štýl záhrady, uplatní sa aj bridlica tmavej farby, ktorá je veľmi úsporná, lebo sa dá štiepať na tenké dosky.