Obklady fasád - možnosti využitia kameňa


Kameň sa využíval predovšetkým na obkladanie soklov a menších zvislých plôch, a to ako z hľadiska dekoratívneho, tak z hľadiska zvýšenia odolnosti tej časti stavby, ktorá je najviac namáhaná. V posledných rokoch sa stal kameň a výrobky z neho plnohodnotným materiálom pre obkladanie aj celých fasád.

  • Vhodný druh kameňa na fasádne obklady je andezit, travertín, pieskovec či vápenec. Pieskovec je vhodné používať hlavne tam, kde nepôsobí striedavo sucho, dážď a mráz. 
  • Kamenná fasáda domu

  • Kamenná fasáda dodá vášmu domu netradičný vzhľad, nadobudne štruktúru a vďaka nepravidelnému lomu kameňa tiež zvláštne pôsobenie v kombinácii so svetlom. Pohľad na kamennú fasádu domu sa v priebehu dňa mení a je naozaj čarovný.
  • Fasádne obklady či stena z kameňa

  • Celú fasádu z kamenných pásov či panelov tak často nevidíme. Kameň sa objavuje v podobe pásikov, takzvaný remienkový obklad, na sokloch alebo menších častiach fasády. Často sa kombinuje s drevenou fasádou. 
  • Čiastočný alebo úplný obklad fasády ozvláštni vzhľad každého domu.
 
  • Sekané remienky z prírodného kameňa Pieskovec, slúžia ako obklad  rôznych typov fasád, soklov a kamenných múrikov.
  • Fasádny obklad z kameňa Andezit vynikne na architektonicky dominantnej ploche domu.